Ga naar de inhoud
Visie en doel

Visie en doel

De coöperatie DiemerWind stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen en voorziet haar leden en inwoners en organisaties in Diemen en omstreken in de eigen energiebehoefte.

DiemerWind produceert op duurzame wijze energie en exploiteert een eigen energie in- en verkoopbedrijf. De winst investeren we in lokale en regionale duurzame en sociale projecten.

DiemerWind streeft ernaar één of meerdere windmolens te plaatsen en exploiteren.

Voor & door Diemenaren

DiemerWind is een lokale energiecoöperatie, opgericht voor en door Diemenaren. Iedereen kan lid worden. We richten ons specifiek op Diemen en iedereen die in een straal van 25 kilometer rondom Diemen woont of werkt. Met elkaar maken we de energietransitie, wekken we energie op uit duurzame bronnen en besparen we energie.

DiemerWind ontwikkelt initiatieven om duurzame energie op te wekken, geeft voorlichting en stimuleert samen met leden en inwoners om meer zelf meer duurzame energie op te wekken.

Lid worden van de coöperatie?

Stuur een mailtje naar info@diemerwind.nl (info@diemerwind.nl> voor informatie, of vul direct het aanmeldformulier in. Tegen een jaarlijkse bijdrage van € 10 ontvang je onze nieuwsbrief en heb je straks voorrang bij de uitgifte van aandelen.

Lidmaatschap maakt het mogelijk dat je in de toekomst financieel kunt participeren in onze energieprojecten. Met jouw investering zorg je samen met ons voor meer duurzame energie van en voor Diemenaren!

Diemen
l

Ambities

Het Klimaatakkoord noemt dit percentage een streven voor energiecoöperaties. Wij doen het gewoon.

DiemerWind bereikt haar doel door het oprichten en exploiteren van een of meer windturbines of andere vormen van duurzame energieopwekking. Wij zorgen ervoor dat de windturbines voor ten minste 50% lokaal eigendom worden, dus van de inwoners en omwonenden van Diemen.

DiemerWind werkt samen met andere organisaties met een verwante doelstelling, zoals De Windvogel. Collectief kopen we materialen en diensten in op het gebied van duurzame energie en alles wat daarmee samenhangt. We delen kennis en kunde met elkaar.

DiemerWind streeft ernaar in de toekomst ook andere toepassingen voor het gebruik van duurzame energiebronnen te financieren.

Waarom een lokale energiecoöperatie?

Lokale energiecoöperaties zoals DiemerWind zijn de sleutel tot een duurzame energietransitie. In een coöperatie zijn leden eigenaar van de organisatie. Samen denken en beslissen ze over de koers van de coöperatie en nemen ze het initiatief voor bijvoorbeeld een lokaal wind- of zonnepark.
Met de winst worden vaak weer nieuwe duurzame projecten opgezet in de eigen omgeving.
Zo blijven de kennis en het geld lokaal. Investeerders in de coöperatie ontvangen bij winst een beloning voor hun inleg.

Het motto is: Duurzame energie uit zon en wind, door inwoners en voor inwoners!

Bestuurdersteam Diemerwind juni 2020

De bestuursleden van Coöperatieve vereniging DiemerWind, opgericht op 16 juni 2020. Vlnr: Fred Vos, Jorrit Leijting en Harry Kemps.

Slagkracht door samenwerking

Als coöperaties samenwerken om lokale energietransitie te realiseren, versterken ze elkaar. Zo komen we tot de best mogelijke en maatschappelijk breed gedragen exploitatie van onze eigen energieparken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de ontwikkeling van een nieuw park. Coöperaties werken samen om het planologische traject, het draagvlak en de financiering te organiseren.

Door hun samenwerking worden energiecoöperaties van grote betekenis voor duurzame energieprojecten zonder dat tijd en geld verloren gaat aan dubbel werk. Door samen te werken in plaats van te concurreren, vergroten zij de slagkracht van het burgerinitiatief in de energiesector.
Het doel is altijd een sterke gebiedscoöperatie op te zetten die strategisch, technisch of financieel ondersteund wordt op weg naar zelfstandigheid.

Op weg naar een energiedemocratie

Een sterke lokale energiecoöperatie opent de deuren naar een energiedemocratie.
Mensen hebben dan zelf de controle en zeggenschap over hun energievoorziening. Leden bepalen hoe hun energie opgewekt wordt. Maar vooral besluiten ze zelf hoe de positieve resultaten geïnvesteerd worden in de duurzame ontwikkeling van hun eigen gemeenschap.

DiemerWind streeft naar een sterke lokale coöperatie met betrokken leden die samenwerkt met een ondersteunende landelijke coöperatie die zijn ervaring en reserves beschikbaar stelt en ook haar eigen leden beloont.


“Er groeit een nieuwe beweging in Nederland,
van mensen die geloven in de kracht van positieve energie.
Burgers zijn volop in beweging.
In (vaak) coöperatief verband pakken ze opwekking,
energiebesparing en handel op.
Had deze ontwikkeling een aantal jaren geleden nog
het karakter van pionieren,
kan er nu voorzichtig gesproken worden over de opkomst
van een nieuwe sector:
de coöperatieve energiesector”

(Uit: Hier Opgewekt, 2018)

Kans op lokaal eigendom verzilveren

De lokale energiecoöperatie krijgt steeds meer erkenning als de ideale organisatievorm voor de duurzame energievoorziening van de toekomst. In het recent ondertekende Klimaatakkoord staat dat 50% van alle nieuwe duurzame energie-opwek-op-land eigendom wordt van lokale initiatieven. Deze kans kunnen we nu verzilveren door samen te ondernemen.

Elke regio is anders, en dus is ieder project uniek, met een andere eigendomsverhouding en rolverdeling. Iedere lokale energiecoöperatie heeft een eigen signatuur, ook DiemerWind.

Participatie in de energiecoöperatie

Een lokale energiecoöperatie heeft als doel participatie van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Deze participatie bestaat uit actieve deelname (meedenken en beslissen) maar is ook financieel. De coöperatie is op alle momenten een toegankelijke en transparante partner voor alle partijen.

Delen in de winst

De winst die DiemerWind maakt gebruiken we op twee manieren. Leden die financieel participeren krijgen rendement op hun investering. En een deel is bestemd voor lokale, sociale en duurzame initiatieven waarover alle leden samen beslissen. Wij als lokale gemeenschap weten immers het beste wat nodig is in Diemen en omgeving.

Lid worden en participeren

Word lid van de DiemerWind Energiecoöperatie U.A. voor een jaarlijkse bijdrage van € 10 en draag zo bij aan lokale, duurzame energieopwekking voor en door Diemenaren.
Een lidmaatschap is een voorwaarde om financieel te participeren. Je kunt natuurlijk ook lid worden zonder financieel te participeren. We informeren je graag over de uitgifte van aandelen.

| Winter 22-23 | Herfst 2022 | Zomer 2022 |

Duurzaam Dorp Diemen

DiemerWind is een initiatief van het duurzaamheidsnetwerk Duurzaam Dorp Diemen en Daarom Duurzaam Diemen.

Duurzaam Dorp Diemen ontplooit al 10 jaar diverse initiatieven om het milieu te sparen en het dorp te verduurzamen. De Initiatiefgroep Duurzame Energie van Daarom Duurzaam Diemen bestaat sinds 2018 en heeft onder andere de zonne-energiecoöperatie DiemenEcostroom opgericht.

In juli 2020 richtten de beide partijen de lokale energiecoöperatie DiemerWind op.

De Windvogel

DiemerWind maakt dankbaar gebruik van de kennis en kunde van de sinds 1991 bestaande coöperatie De Windvogel . Sinds haar oprichting fuseerde De Windvogel met kleinere coöperaties en exploiteert samen met hen meerdere windmolens.

Een of meer windmolens

DiemerWind heeft als doel om duurzame energie voor en door Diemenaren te bevorderen. DiemerWind wil samen met Diemenaren die duurzaamheid een warm hart toedragen een of meer windmolens plaatsen en exploiteren.

DiemerWind geeft Diemenaren lokaal zeggenschap in windprojecten. Met dat uitgangspunt zoeken we ook de samenwerking met andere initiatiefnemers in de energiemarkt, zoals agrariërs, grondeigenaren, energiebedrijven en met andere lokale energiecoöperaties zoals DiemenEcostroom

Basis van samenwerking

In de samenwerking tussen coöperaties vinden we de volgende uitgangspunten belangrijk:

  1. Zeggenschap en participatie staan voorop. Zeggenschap over de lokale energievoorziening en daaruit voortkomende geldstromen werkt het best als dit lokaal georganiseerd is door mensen met een direct belang en zorg voor de eigen leefomgeving. Dit stimuleren en ondersteunen we actief.
  2. Coöperaties concurreren niet, ze helpen elkaar. We hebben allemaal hetzelfde doel.
  3. Voldoen aan de 7 ICA principes.
    Bron:
    rescoop.nl.
  4. Zoveel mogelijk bijdragen aan de lokale economie, zonder de leden van de samenwerkende coöperaties tekort te doen. In de situatie van De Windvogel stoppen de leden geld en ervaring in het coöperatieve bedrijf om samen duurzaam te ondernemen. Niet om maximaal rendement te halen uit hun investering, maar om met ideële motieven duurzaam te helpen. Dit betekent echter niet dat ze geen winst of rendement willen maken. De kas moet wel blijven kloppen.


DiemerWind streeft naar een gezond rendement voor de leden die financieel participeren (+/- 5%).