Meteen naar de inhoud

Nieuws

Diemen wil wind

In Diemen klinkt nu vooral het geluid van tegenstanders van de komst van windmolens in onze regio. Wij vinden het belangrijk om daar een ander geluid tegenover te zetten: positief en met een open houding. KlimaatAlarm Diemen is een actie gestart waarin het mensen vraagt een email naar alle gemeenteraadsleden van Diemen te sturen.

Doe je mee? Via de website www.diemenwilwind.nl vind je informatie over deze actie, de email aan de gemeenteraadsleden en een overzicht van voordelen en nadelen van windenergie.

Op 10 juni is er een informatieve raadsvergadering over dit onderwerp. Dan wordt de Regionale Energie Strategie 1.0 voor onze regio besproken. Je kunt erbij zijn als inspreker of als toehoorder.

Informatieve raadsvergadering van de gemeenteraad Diemen:
Donderdag 10 juni 2021, 20-00u-22.40u


Een windmolen
om het verhaal op gang te brengen

Het was een filmpje van Greta Thunberg waardoor Elvis op een dag wakker schrok en dacht: waarom zijn we zo passief over klimaatverandering? Hij realiseerde zich dat ‘de energietransitie’ niet een mooi theoretisch verhaal was, maar iets wat ons allemaal zou gaan raken. Bron: Amsterdam Wind.

“Ik wil een windmolen neerzetten als symbool, iets waarover je wel móet praten”
Elvis Ruth Penuel

Elvis (27) is ondernemer, maakt videoproducties, presenteert en modereert, én zet zich daarnaast in voor een bijzonder plan: een windmolen in Amsterdam Zuidoost. ‘Aardgasvrij, groene stroom… Heel veel mensen hier in de buurt zijn slecht op de hoogte van wat ze te wachten staat. Voor mij is een windmolen dé manier om het gesprek op gang te brengen.’ Een windmolen als conversation starter in het landschap – een verfrissende kijk op duurzame energie.

“Met een windmolen in de buurt slaan we twee vliegen in één klap. Het is het perfecte middel om mensen te informeren over de energietransitie. En tegelijkertijd heeft onze buurt er zelf ook echt iets aan: schone energie én geld dat vrijkomt voor leuke projecten in de wijk.”
Elvis Ruth Penuel

RES 1.0

Waar en hoe kunnen we zonne- en windenergie opwekken in Noord-Holland Zuid? Dat staat in de Regionale Energiestrategie(RES).

Heel Nederland is op zoek naar manieren om duurzame energie op te wekken. In de Regionale Energiestrategie van Noord-Holland Zuid staat waar we dit in onze regio zouden kunnen doen. De RES 1.0 is gemaakt door overheden, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners samen.
De RES 1.0 gaat over het grootschalig opwekken van zonne- en windenergie op land. Daarnaast worden in de RES 1.0 de mogelijkheden verkend voor het inzetten van duurzame warmtebronnen en -technieken in plaats van aardgas.

Wat zijn de zoekgebieden?

Om de ambitie van 2,7 TWh te halen zijn in de regio 32 zoekgebieden aangewezen. Er zijn verschillende soorten zoekgebieden, ieder met hun eigen kansen en uitdagingen. Algemene zoekgebieden voor zonne-energie zijn grote daken, parkeerplaatsen en geluidsschermen. Daarnaast zijn er plaatsgebonden zoekgebieden voor zonne- of windenergie, bijvoorbeeld op en bij industrieterreinen en langs wegen.
De zoekgebieden zijn nu nog ruim genomen. In het vervolgproces gaan de gemeenten samen met de omwonenden en belanghebbenden bepalen welke plek binnen een zoekgebied het meest geschikt is.

Hoe zijn de zoekgebieden tot stand gekomen?

De regio Noord-Holland Zuid heeft gekozen voor een intensief bottom-up proces, waarmee de vele belangen en opgaven goed in beeld zijn gebracht. Dit vanuit het perspectief van natuur en milieu, de aansluiting op het elektriciteitsnet en of er wel en geen draagvlak is voor opwek van zonne- en windenergie. Hiervoor zijn talloze bijeenkomsten georganiseerd in de deelregio’s en de gemeenten.

Hoe gaat het proces verder?

De transitie naar duurzame energie is een forse opgave. Daarom is de RES een meerjarig traject. Iedere twee jaar wordt de RES geactualiseerd: na RES 1.0 volgt de RES 2.0, de RES 3.0 enzovoorts.
In de RES 1.0 staan de zoekgebieden die de komende twee jaar verder onderzocht en uitgewerkt worden. Hierbij wordt gezocht naar de optimale oplossingen van dat moment. Zoekgebieden kunnen afvallen of worden aangepast. Ook kunnen nieuwe zoekgebieden worden toegevoegd. In het traject naar de RES 2.0 gaan we van zoekgebieden naar specifieke opweklocaties en vervolgens naar concrete energieprojecten. De gemeenten betrekken inwoners en belanghebbenden hier opnieuw bij.

Bron: energieregio NHZ.nl

RES 1.0 downloadpagina