Meteen naar de inhoudDUURZAME ENERGIE,
LOKAAL OPGEWEKT,

VOOR EN DOOR BETROKKEN DIEMENAREN.

DiemerWind dient zienswijze in NRD

Samen met partner De Windvogel wil burger-energiecoöperatie DiemerWind windturbines bouwen in Diemen.
Het college van B&W van de gemeente Diemen wil met een milieueffectrapport (MER) de mogelijkheid voor het plaatsen van windturbines in Diemen onderzoeken.

Deze MER procedure begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) waarin de uitgangspunten, de te onderzoeken milieuaspecten en wijze van onderzoek beschreven staat.
De NRD is op 23 september vrijgegeven voor inspraak waarbij inwoners en organisaties 6 weken lang zienswijzen konden indienen op de NRD. DiemerWind heeft samen met coöperatie De Windvogel een zienswijze ingediend.
Voor de ontwikkeling van deze windmolens noemen wij in onze zienswijze op de NRD een aantal punten die belangrijk zijn om in deze fase van het onderzoek mee te nemen.
Dit om de ontwikkeling in de toekomst te vereenvoudigen via informatie die via een plan-MER op tafel kan komen.
Bekijk hier onze volledige zienswijze.

Diemen wil wind.

Om over te kunnen stappen naar duurzame energie moet er duurzame energie worden opgewekt via zon en wind. Ook op dit vlak speelt er van alles in Diemen.
De gemeenteraad van Diemen spreekt binnenkort haar voorkeur uit voor gebieden waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden met wind of zon. Meer over de Regionale Energie Strategie proces, de Diemer zoektocht naar mogelijkheden voor wind- en zonne-energie en plannen van Amsterdam dat is gestart met diverse activiteiten rond haar windenergie-zoekgebieden – deze bevinden zich voor een deel ook dichtbij Diemen is te vinden op de website van de gemeente Diemen.

Windenergie is hernieuwbare energie uit een oneindige bron.

Windturbines wekken stroom op, zonder CO2 en fijnstof de lucht in te sturen en helpen klimaatverandering tegen te gaan. DiemerWind wil dat er meer duurzame energie lokaal wordt opgewekt. Belangrijk daarbij is dat Diemenaren en bewoners uit de regio mede-eigenaar kunnen worden van de turbine en delen in de opbrengsten. Ook wordt een deel van de opbrengsten geïnvesteerd in lokale en regionale duurzame en sociale projecten.
Zo wordt het geld lokaal verdiend en lokaal geïnvesteerd.