DUURZAME ENERGIE,
LOKAAL OPGEWEKT,

VOOR EN DOOR BETROKKEN DIEMENAREN.

Veelgestelde vraag:
Komen er megaturbines van 235 meter in Diemen?

Antwoord:
Nee, windmolens in Diemen kunnen vanwege een hoogtebeperking door luchthaven Schiphol maximaal 147 meter (dit is de tiphoogte, 80 m ashoogte) worden.
Meer vragen en antwoorden over windturbines vind je in de FAQ pagina.

Diemen wil wind. Om over te kunnen stappen naar duurzame energie moet er duurzame energie worden opgewekt via zon en wind. Ook op dit vlak speelt er van alles in Diemen.
De gemeenteraad van Diemen spreekt binnenkort haar voorkeur uit voor gebieden waar duurzame elektriciteit opgewekt kan worden met wind of zon. Dat staat allemaal in de Regionale Energie Strategie (RES 1.0). Lees verder…

KlimaatAlarm Diemen is een actie gestart waarin het mensen vraagt een email naar alle gemeenteraadsleden van Diemen te sturen. Hiermee bevestigen Diemenaren dat zij vóór het oprichten van windmolens zijn om te voldoen aan de gemeentelijke inspanningsverplichting om in de eigen energiebehoefte te voorzien. Lees verder…

Windenergie is hernieuwbare energie uit een oneindige bron. Windturbines wekken stroom op, zonder CO2 en fijnstof de lucht in te sturen en helpen klimaatverandering tegen te gaan. DiemerWind wil dat er meer duurzame energie lokaal wordt opgewekt. Belangrijk daarbij is dat Diemenaren en bewoners uit de regio mede-eigenaar kunnen worden van de turbine en delen in de opbrengsten. Ook wordt een deel van de opbrengsten geïnvesteerd in lokale en regionale duurzame en sociale projecten.
Zo wordt het geld lokaal verdiend en lokaal geïnvesteerd.